Kleinschalige BorderCollie Kennel en meer ...A small BorderCollie Kennel and more ...Ein kleines BorderCollie Zucht und mehr ...

Kennelnaam/Kennelname

Gepubliceerd op 25 januari 2016 07:02

Vrij vertaald betekent het 'De Drie-Eenheid' of "Alles Komt In Drieën" of 'In de Geest van Drie'. 

Spirit betekent Bezieling, Leven, Levenskracht, Geest, Ziel, Aanmoediging. Dat zijn border collies in onze ogen: Mooie zielen, die ons aanmoedigen om goed te doen en die altijd vol leven zijn.

Three betekent het cijfer 3. Dit cijfer brengt ons geluk en heeft voor mij, Carolien, een bijzondere betekenis en is toevallig heel vaak aanwezig in onze levens: 3 kinderen (Jansen), 3 honden, etc etc. Helaas missen we van beide voorbeelden 1 kind en 1 hond. Beiden zijn nog in geest bij ons: Spirit.

Bij het brainstormen over een kennelnaam stond deze bovenaan.

Afgekort zal de kennelnaam 'SOFT' gaan heten, wat niet betekent dat onze hondjes softies zijn. Het betekent dat we voor de zachte aanpak gaan.

---

Loosely translated it means "The Trinity" or "Everything Comes in Threes" or "The Spirit of Three".

Spirit means Inspiration, Life, Vitality, Spirit, Soul, Encouragement. These are border collies in our eyes: Beautiful souls, encouraging us to do good and always full of life.

Three, the figure 3. This figure brings us happiness and for me, Caroline, a special significance and happens quite often present in our lives: 3 children (Jansen), 3 dogs, etc etc. Unfortunately, we missed both examples 1 child and 1 dog. Both are still in spirit with us: Spirit.

When brainstorming on a kennel name this was the first name we all liked.

Abbreviated the kennel name will be called "SOFT", which does not mean that our dogs are softies. It means we go for the soft approach.


«   »